PRIVACY POLICY

1. Gegevenscontroller

De gegevenscontroller is CONDIZIONATI S.R.L. met maatschappelijke zetel in de Corso Piave, 156/D - 12051 Alba (CN) Tel 0173 280403, e-mail commerciale@condizionati.com - condizionatisas@pec.it, ook wel "Houder" genoemd. De lijst met externe gegevensverwerkers kan worden aangevraagd door een eenvoudig schriftelijk verzoek te sturen naar de gegevensbeheerder op de hierboven aangegeven adressen.

2. Doel van de verwerking

De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site zal worden gebruikt door de eigenaar in de volgorde van de daarin voorzien, om te reageren op verzoeken van gebruikers door middel van de customer service diensten en aanpassen en continu verbeteren van het gebruik van de site door de gebruiker.

3. Typen gegevens die aan een behandeling zijn onderworpen

De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door de gegevens die betrekking hebben op de informatie die u via het e-mailadres en het invullen van formulieren op de Website hebt verstrekt , evenals navigatiegegevens, inclusief de zogenaamde technische cookies, etc.


Gegevens die vrijwillig worden verstrekt

De gegevens die de gebruiker biedt keuze en vrij door het versturen van e-mail naar 'het adres vermeld op de site en via de compilatie formulier, zal worden overgenomen door de Holder .

Wat betreft de e-mails, de data-verantwoordelijke, tot het verzamelen van persoonsgegevens die op vrijwillige basis door de gebruiker, met inbegrip van het e-mailadres, het verzorgen de daaropvolgende opslag en opslag voor zuiver statistische doeleinden en voor verdere doeleinden in overeenstemming met de interacties die u tot uitdrukking brengt.

Onder verwijzing naar berichten die naar de verschillende secties, zal de houder verzamelen en bewaren van gegevens ontvangen, met inbegrip van het e-mail adres, voor de tijd die nodig is voor de verificatie en evaluatie van de informatie die spontaan door u wordt verstrekt, met het doel informatie of contacten uit te wisselen.


Browsegegevens

De telematica en informatiesystemen gebruikt om het te beheren, automatisch te verwerven tijdens hun normale werking, een aantal persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker navigatie. De site verzamelt een aantal persoonlijke gegevens over de navigatie van de gebruiker, bij wijze van voorbeeld: het IP-adres, het aantal toegangen, de vaartijd, de gebruikte browser, bekeken pagina's, datum en tijd waar de toegang plaatsvond. De navigatiegegevens worden uitsluitend verzameld met het doel anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om te controleren of deze correct functioneert.

De navigatiegegevens is niet onder geen beding worden gebruikt voor marketing doeleinden, om het profiel of persoonlijkheid, te definiëren voor het verzenden van reclamemateriaal, voor marktonderzoek of commerciële communicatie uitvoeren


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden geïnstalleerd op het tijdelijke geheugen van de browser van de gebruiker (en dus het apparaat waarvan de gebruiker wordt aangesloten op deze website, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: pc's, tablets, mobiele telefoons, SmartWatch, etc.) en bepaalde informatie over uw surfgedrag te registreren; dergelijke gegevens worden, als de cookies niet zijn uitgeschakeld, gecommuniceerd naar de site die ze heeft geïnstalleerd telkens wanneer de gebruiker terugkeert om ze te bezoeken. Cookies die u in staat stellen dan ook op te nemen (in tijdelijke modus) enige informatie met betrekking tot voorkeuren van de gebruiker, en hetzelfde vereenvoudigde navigatie en een groter gebruiksgemak en de effectiviteit van de site mogelijk te maken.

"Cookies" worden niet gebruikt om informatie van persoonlijke aard door te geven, noch worden ze gebruikt c.d. Persistente "cookies" van welke aard dan ook, of systemen voor het volgen van gebruikers.Het gebruik van c.d. Session "cookies" (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) zijn strikt beperkt tot de verzending van sessie-id's (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server) die nodig zijn voor exploratie veilige en efficiënte site.

4. Wijze van verwerking en verspreiding van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden bewaard voor de hierboven aangegeven doeleinden, worden op een wettige en correcte manier verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking, door het veelvuldig gebruik van geautomatiseerde of semi-automatische hulpmiddelen. Deze gegevens zullen op geen enkele manier worden bekendgemaakt of gecommuniceerd aan externe onderwerpen, onverminderd de verplichtingen die in deze zin worden gesteld ex lege.

Tenzij anders gespecificeerd met betrekking tot de individuele doeleinden van de verwerking zoals hierboven gespecificeerd, kunnen de verzamelde persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan, of anderszins bekend worden met, het onderwerp verantwoordelijk en / of verantwoordelijk (ook extern) van de behandeling in relatie tot de competenties en functies van elk, om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen of om specifieke wettelijke en / of contractuele verplichtingen na te komen. De persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, worden over het algemeen niet aan andere personen meegedeeld, behalve de hypothese waarin dit noodzakelijk kan blijken in overeenstemming met wettelijke of contractuele bepalingen of om specifieke verplichtingen na te komen.

5. Duur van het bewaren van de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Behalve in gevallen waarin de gebruiker specifiek verzoekt om verwijdering van zijn gegevens uit de database van deze site, alle gegevens met betrekking tot de individuele gebruiker en zijn aankopen worden op deze site opgeslagen gedurende een periode van 26 maanden na de laatste gemaakte aankoop.

Deze periode van gegevensretentie komt overeen met de geldigheidsperiode van de "wettelijke garantie van overeenstemming" zoals bepaald in de consumentencode (artikelen 128 en volgende), deze beschermingsgarantie de consument in geval van aankoop van producten met gebreken, die slecht functioneren of niet reageren op het gebruik dat de verkoper heeft aangegeven of waarnaar de goederen in het algemeen zijn bedoeld.

Het verwijderen van gegevens van deze site betekent niet dat er geen belastingdocumenten worden uitgegeven (facturen, ontvangstbewijzen, afleveringsbonnen, enz.) die worden opgeslagen volgens de instructies van huidige wettelijke en fiscale voorschriften, dat wil zeggen gedurende tien jaar vanaf de datum van uitgifte.

6. Optionele gegevensverstrekking en de gevolgen van een weigering door de gebruiker

Met uitzondering van de hypothese waarin data-acquisitie automatisch plaatsvindt (vanwege het eenvoudige browsen van de site door de gebruiker (navigatiegegevens en technische cookies) ) - of waarin het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor het gebruik van de diensten die de gebruiker nodig heeft, het verstrekken van andere persoonlijke gegevens is volledig optioneel.

Het niet verstrekken van optionele gegevens heeft geen nadelige gevolgen voor de gebruiker. Het niet verstrekken van de benodigde gegevens kan het echter onmogelijk maken om de services te gebruiken waarvoor het verstrekken van dergelijke gegevens is vereist.

7. Gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan landen van de Europese Unie en aan derde landen voor de bovengenoemde doeleinden. In dergelijke gevallen worden de gegevens overgedragen met voldoende garanties en altijd met inachtneming van de veiligheid ervan. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgeslagen op servers die zijn uitgerust met de modernste beveiligings- en beveiligingssystemen die in de EU zijn geplaatst. In het bijzonder worden ze opgeslagen op een Hetzner Online GmbH-server ( link ) om waarnaar we verwijzen voor gedetailleerde informatie over het Privacybeleid en de gebruikte beveiligingstechnologieën.

8. Rechten van belanghebbenden

In overeenstemming met het doel van de BBPR, wordt de rechthebbende op de volgende rechten die hij kan uitoefenen tegen de eigenaar:

a) recht om van de bevestigingsgegevens controller of of minder in de loop van de verwerking van persoonlijke gegevens over u en, in dit geval, om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en informatie als bedoeld in art. 15 van BBPR en met name die betreffende de toepassing van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden beschreven, de aanhoudperiode, etc .;

b) zich het recht voor om, indien onjuist, correctie van data persoonlijke gegevens met betrekking tot u, evenals de integratie van dezelfde gegevens wanneer deze onvolledig worden geacht, altijd in relatie tot de doeleinden van de verwerking (artikel 16);

c) recht om de gegevens recht op vergetelheid te annuleren (" "), Waar een van de gevallen waarnaar wordt verwezen in art. 17,

d) recht om de verwerking te beperken, in de gevallen die door art. 18,

en dataportabiliteit recht overeenkomstig art. 20,

f) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking volgens art. 21,

g) recht om toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de herroeping is verleend, uitsluitend voor de doeleinden waarvan de rechtsgrondslag instemming is (artikel 7).

All "gebruikers" geregistreerd en ook de gebruikers "gasten" of "gast" kan te allen tijde via het contactformulier, de annulering van hun gegevens die zijn opgeslagen op deze site. .

De houder stemt ermee in om te voldoen aan redelijke tijdstippen verzoeken tot verwijdering van gegevens die door de gebruiker
Voor het verwijderen aan de aanvrager worden meegedeeld, per e-mail, het begin van de annuleringsprocedure. Sinds die tijd kan de eigenaar geen extra communicatie zenden met u wordt hun data -en in het bijzonder de e-mail definitief en onherroepelijk richiedente- verwijderd uit de database van deze site.

Onthoud ten slotte het recht om een ​​claim in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonlijke gegevens of voor een andere toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 13, par. 2, letter d) van de GDPR.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password